Η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν έχει όρια στην ηλικία!

Σήμερα, οποιοσδήποτε επαγγελματίας πρέπει να κατέχει τις γνώσεις τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας για να έχει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το υλικό διδασκαλίας και μεθοδολογίας είναι σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Η AXON προσφέρει μαθήματα αγγλικών γενικών, επιχειρήσεων και επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ☎️ 70001214 ή 25-737636